Cover

"Lëtzebuerg - Déi schéinste Kannerlidder 3"

Im Rahmen der bekannten und beliebten Kinderliederbuch-Serie „Lëtzebuerg, déi schéinste Kannerlidder“ gibt es seit September 2016 den lang ersehnten 3. Band: „Lëtzebuerg, déi schéinste Kannerlidder 3“. Diesmal sind mit „De Schibberli“ und „De Siwespronk“ auch 2 traditionelle luxemburgische Volkstänze (inkl. Tanzschritte) mit dabei. Ähnlich wie bei den vorherigen Bänden, handelt sich auch bei dieser Liederauswahl nur um traditionelle luxemburgische Volkslieder, wie z.B.: De Jangli fiert den Houwald erop, E Scout ass ëmmer monter, De Schmadd, De Schibberli, De Kéiseker am Fréijoer, D’Fréijoer, De Päiperlek an d’Blummen, Kommt erbäi, mir bauen eng Bréck, Zwee liddereg Mippercher, E gudde Scout kann alles, De Siwespronk, Den Hampelmann, Halt d’Natur propper, Komm, Himmelsdéierchen, Zesumme fir de Fridden.

Hörproben...

Hörproben

Titel 1 (16*)De Jangli fiert den Houwald erop 3.21
Titel 2 (17*)E Scout ass ëmmer monter 2.32
Titel 3 (18*)De Schmadd 2.19
Titel 4De Schibberli 1.45
Titel 5 (19*)De Kéiseker am Fréijoer 3.45
Titel 6 (20*)D’Fréijoer 2.21
Titel 7 (21*)De Päiperlek an d‘Blummen 2.47
Titel 8 (22*)Kommt erbäi, mir bauen eng Bréck 2.27
Titel 9 (23*)Zwee liddereg Mippercher 2.50
Titel 10 (24*)E gudde Scout kann alles 2.31
Titel 11 (25*)De Siwespronk 2.58
Titel 12 (26*)Den Hampelmann 2.28
Titel 13 (27*)Halt d’Natur propper 2.36
Titel 14 (28*)Komm, Himmelsdéierchen 2.49
Titel 15 (29*)Zesumme fir de Fridden 2.39
* Instrumental-Verisonen

Gesamtspielzeit

78.20

nach oben...

Waldarbeiten Würzburg 2018 © Heiko Waldmüller Stand: 05.02.2018